Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

DID Номера

(Each DID comes with 10 dedicated channels - Всеки DID номер има 10 канала).

Държава Инсталационна Такса Месечен Абонамент Тарифиране на входящ разговор
Ирландия Фиксиран €10.00 €5.00 €0.005/мин/мин
Израел Фиксиран €10.00 €5.00 €0.005/мин/мин
Италия Фиксиран €10.00 €5.00 €0.005/мин
Япония Фиксиран €10.00 €10.00 €0.005/мин
Латвия Фиксиран €10.00 €5.00 €0.005/мин
Латвия Мобилен €10.00 €5.00 €0.005/мин
Литва Фиксиран €10.00 €5.00 €0.005/мин
Литва Мобилен €10.00 €5.00 €0.005/мин
Малайзия Фиксиран €20.00 €10.00 €0.005/мин
Мексико Фиксиран €10.00 €10.00 €0.005/мин
Холандия Фиксиран €10.00 €5.00 €0.005/мин
Холандия Мобилен €10.00 €5.00 €0.005/мин
Нова Зеландия Фиксиран €10.00 €10.00 €0.005/мин